Tasuta saatmine alates 60 EUR ostust

Privaatsuspoliitika

Veebipoe uniorganic.ee isikuandmete vastutavaks töötlejaks on UniOrganic OÜ (registrikood 14214779) asukohaga Kapsa 5-2, Tartu. 

Kogutakse järgmisi isikuandmeid:

  • nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
  • kauba koheletoimetamise aadress
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • klienditoe andmed.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: 

  • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
  • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  • Isikuandmeid (e-post, telefoni nr, kliendi nimi), töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
  • Turunduseesmärkidel (eelnevalt kliendiga kokkuleppides)

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 

Isikuandmete vastuvõtjad on tarnijatest Itella Smartpost maksevahendajana Maksekeskus AS.

Turvalisus ja andmetele ligipääs 

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. 

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@uniorganic.ee

Kustutamine 

Isikuandmete kustutamiseks palume võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@uniorganic.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Otseturustusteated 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@uniorganic.ee

Vaidluste lahendamine 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@uniorganic.ee

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@uniorganic.ee

Küpsiste kasutamine 

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt külastaja seadmesse. Veebibrauser kasutab küpsiseid veebilehe taaskülatamisel.

Küpsised võimaldavad kohaldada veebilehti külastaja-spetsiifiliselt ning aitavad vältida andmete uuesti sisestamist järgmisel külastuskorral.

Scroll to Top
Scroll to Top